Konfigurator jest łatwym w obsłudze narzędziem, za pomocą którego szybko można dobrać urządzenia firmy Viessmann. Wynik doboru to propozycje konkretnych rozwiązań, z ich cenami i podstawowymi danymi technicznymi. Zawiera wybrane urządzenia z oferty firmy Viessmann, jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe, olejowe i na drewno. Uwzględnia również dodatkowe instalacje i systemy, z którymi mogą współpracować.

Szukasz dodatkowych informacji? Napisz lub zadzwoń do nas! Tel: 797237472; mail: grzewczesystemy@gmail.com

Zaledwie w trzech krokach możesz sprawdzić jakie urządzenia będą odpowiednie do Twojego Domu:

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym: marketing@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych). Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym Partnerom Handlowym, w celu sporządzenia oferty handlowej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia :prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.
10. Korzystanie z portalu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 

1 krok – wystarczy określić rodzaj budynku, sposób ogrzewania i wpisać zapotrzebowanie na ciepło – potrzebna moc grzewcza, np. z projektu domu;
lub wybrać typ budynku żeby Konfigurator samodzielnie obliczył jego zapotrzebowanie na ciepło. Uwaga. Moc grzewcza np. kotła dobranego w projekcie domu, może być znacznie wyższa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło.

Przykładowy opis w projekcie domu:
Zapotrzebowanie na ciepło budynku – określone jako: Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną Φi= 8 715 W = 8,7 kW
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła na c.o. i przygotowanie c.w.u. przyjmuje się kocioł gazowy o mocy cieplnej 21 kW.
W Konfiguratorze, w "zapotrzebowanie na ciepło", wpisujemy wartość: 8,7 kW.

2 krok – to wybór głównego źródła ciepła i instalacji, które są w domu lub których wykonanie jest planowane, np.:

  • główne źródło ciepła, np.: kocioł na gaz ziemny,
  • instalacje dodatkowe, np.: grzejniki (ogrzewanie grzejnikowe), ogrzewanie podłogowe, kolektory słoneczne do c.w.u. (do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej), itd.

3 krok – to konkretne propozycje urządzeń firmy Viessmann, z ich cenami katalogowymi (cena producenta) i wybranymi głównymi parametrami technicznymi. Dobór urządzeń przez Konfigurator należy traktować jako wstępny – powinien zostać sprawdzony. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić i przesłać do nas Zapytanie ofertowe.

Dlaczego warto wysłać Zapytanie ofertowe?

  • sprawdzimy czy wybrane rozwiązanie będzie optymalne i czy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania,
  • przedstawimy konkretną cenę zakupu urządzeń,
  • możemy przygotować konkretną ofertę na materiały i montaż kompletnych instalacji w Twoim Domu – cena kompletnej inwestycji,
  • lub, przygotujemy konkretną ofertę zakupu np. kotła z jego montażem, lub wykonanie kompletnej kotłowni, lub… – na to co jest potrzebne,
  • dlaczego warto? – bo przygotowanie konkretnej oferty nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.

Szukasz dodatkowych informacji? Napisz lub zadzwoń do nas! Tel: 797237472; mail: grzewczesystemy@gmail.com