Porozumienie międzygminne na program wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła
   04/08/2020     Wiadomości    0 Comments
Porozumienie międzygminne na program wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Doszło do podpisania wniosku o dofinansowanie programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. Przedstawiciele: Gminy Polkowice, Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Głogów, Gminy Jerzmanowa, Gminy Kotla, Gminy Przemków, Gminy Radwanice oraz Gminy Żukowice złożyli swoje podpisy pod projektem pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Projekt dotyczy likwidacji pieców wysokoemisyjnych i zastąpienia ich ekologicznymi źródłami ciepła. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie granty można będzie przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na: :

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej
  • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
  • instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).
  • ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy będzie mogła zostać zrealizowana w ramach projektu.

Szacowana wartość grantów wynosi 9.234.000,00 zł (przy średniej wartości grantu ok. 34.300 zł). Planowo na terenie 8 gmin ma zostać wymienionych 269 sztuk wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

 

Źródło: oficjalny serwis informacyjny Gminy Miejskiej Głogów - DGL NEWS.

Share This Post :

Comments

Log in or register to post comments