Promocja stacja uzdatniania wody pompa ciiepła

Producenci
Promocja

 

 

REGULAMIN PROMOCJI "ZESTAW POMPY CIEPŁA"
(dalej "Regulamin")

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie "Zestaw Pompy Ciepła", zwanej dalej "Promocją", jest P.P.H.U. JAMAR Jamka Mariusz, NIP 6951449145 , nr REGON 021778625, ul. Cypriana Kamila Norwida 5, 59-400 Jawor, zwany dalej "Organizatorem".
2. Celem Promocji jest promocja zestawów pomp ciepła marki Viessmann dostępnych w sklepie internetowym Organizatora: www.systemygrzewcze.info.pl
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 20 października 2019 roku do 20 grudnia 2019.
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PROMOCJA

W Promocji, przy zakupie zestawu pompy ciepła marki Viessmann w sklepie internetowym należącym do Organizatora, ulega obniżeniu cena Stacji Uzdatniania Wody Aquahome 20-N do ceny 999zł brutto (cena standardowa produktu wystawionego w sklepie internetowym Organizatora to 2721zł).
https://www.systemygrzewcze.info.pl/aquahome-20-n-stacja-uzdatniania-wody

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania obniżenia ceny stacji uzdatnia wody Aquahome 20-N Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
- Zakupić po przez sklep internetowy www.systemygrzewcze.info.pl zestaw pompy ciepła marki Viessmann:
https://www.systemygrzewcze.info.pl/pompy-ciepla-zestawy
- Poinformować Organizatora o chęci skorzystania z promocji drogą elektroniczną na adres grzewczesystemy@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 797237472
- Dokonać pełnej zapłaty na numer konta Organizatora (dostępny przy procesie zakupu) za zakupioną Pompę Ciepła oraz wpłaty kwoty 999zł za stację uzdatniania wody Aquahome 20-N.
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie wysyłając pocztą na adres Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego pod adresem: www.systemygrzewcze.info.pl/promocja
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
3. Regulamin sklepu internetowego, informacje na temat przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności - zgodne z aktualnym RODO:
- https://www.systemygrzewcze.info.pl/regulaminy
- https://www.systemygrzewcze.info.pl/politykaprywatnosci

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl